Del dine Fagmøbler

Vi elsker å se hvor fint dere får det i hjemmet med deres Fagmøbler, og det kan hende at vi ber om å få dele dine bilder i våre markedsføringskanaler.

#Yesfagmobler

Dersom du bruker hashtaggen: #yesfagmobler, i kommentarfeltet som svar på vår henvendelse, aksepterer du vilkårene i denne avtalen mellom deg, Fagmøbler (org.nr. 976679334) og lokale Fagmøbler-butikker, og gir samtykke til at vi kan dele det valgte bildet på våre kanaler. Dette kan være på fagmobler.no, i sosiale medier, i e-poster, i butikkmiljø eller annen annonsering.

Vilkår og betingelser

Ved å bruke hashtaggen #yesfagmobler gir du Fagmobler en ikke-eksklusiv, videre-lisensierbar (innenfor Fagmøbler), gratis verdensomspennende rett til å bruke bilde(ne) i det gitte vedlegget i våre markedsføringskanaler. Ved skriftlig bekreftelse kan du også gi et overordnet samtykke til at Fagmøbler fritt kan bruke dine relevante bilder for Fagmøbler, ved #yesfagmobler.

Bilde(ne) skal kun bli brukt i i kanaler og medier hvor Fagmøbler er hovedavsender. Fagmøbler skal ikke gjøre bilde(ne) tilgjengelig for noen tredjepart uten skriftlig samtykke fra eier av bilde(ne), med unntak av det som er uttrykket i avtalen.

Erklæringer og garantier

Hver av partene erklærer og garanterer at de har (og skal fortsette å ha så lenge avtalen er i kraft) den juridiske myndigheten og de nødvendige tillatelsene som kreves for å innfri sine forpliktelser i henhold til avtalen, herunder at de er over 18 år.


Eieren av bilde(ne) erklærer og garanterer at han eller hun er innehaver av bilde(ne), og at han eller hun har fått tillatelse fra alle som er avbildet i bilde(ne) til å gi Fagmøbler retten til å bruke bilde(ne) i samsvar med avtalen.

Personopplysninger

Bilder som inneholder enkeltpersoner, anses som personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, herunder personvernforordningen («personvernforordningen»). Fagmøbler er behandlingsansvarlig og vil behandle personopplysninger når du tilgjengeliggjør bilder for oss, i samsvar med denne avtalen.

Vi tar personvernet ditt på alvor, og ønsker å sørge for at du føler deg trygg og informert når du bruker tjenestene våre. Derfor håndterer Fagmøbler personopplysninger med største forsiktighet og i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Les mer om dine rettigheter og hvordan vi håndterer personopplysningene dine, i personvernerklæringen vår.

Du kan kontakte oss på kundeservice@fagmobler.no. hvis du har spørsmål om tjenestene våre eller personvern.

Oppsigelse

Denne avtalen trer i kraft på datoen da eieren av bilde(ne) svarer #yesfagmobler på Fagmøblers forespørsel, og vil fortsette å være i kraft frem til en av partene sier opp avtalen. Eieren av bilde(ne) kan si opp avtalen ved å kontakte eller sende en e-post til office@fagmobler.no. Dersom Fagmøbler bryter med vilkårene i avtalen, har eieren av bilde(ne) rett til å si opp avtalen når som helst.

Ved avtalens oppsigelse eller opphør skal rettighetene gitt til Fagmøbler automatisk opphøre, og Fagmøbler skal stanse all fremtidig bruk av bilde(ne) innen én uke etter avtalens opphør. Eieren av bilde(ne) forstår at Fagmøbler ikke kan slette kopier av bilde(ne) som har blitt publisert og lastet ned av andre, og materiell som kataloger eller butikkmateriell kan heller ikke ødelegges. Derimot skal ikke Fagmøbler gå videre med bruk av bilde(ne).