Kjøpsbetingelser

Betingelser ved netthandel


Disse betingelsene gjelder for kjøp eller reservasjoner gjort via www.fagmobler.no til sluttkunde.
Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse du mottar pr. e-post, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. Du kan lese mer på Forbrukerrådet sine nettsider her hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse betingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Bestilling
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Din bestilling sendes til butikken du har valgt som «Din butikk». Varen selges av denne butikken og betaling foregår også direkte til butikken. Prisen på varen forutsetter henting i butikk. Dersom varen ønskes levert innenfor butikkens leveringsområde, vil prisen på denne leveringen komme opp i handlekurven. Levering utover dette kan avtales med butikken. Når du sender bestillingen, får du en bekreftelse på at bestillingen er mottatt. Butikken kontakter deg dersom noe trenger å avklares med tanke på montering, levering, betaling eller annet. Dersom varen ikke er lagerført men må bestilles vil du motta informasjon fra butikken med antatt tidspunkt varen er klar for levering eller henting i butikk.

Sortiment
Mange av produktene du finner på vår nettside leveres i flere utførelser og varianter enn det vi viser her. Det kan være flere størrelser, tekstiler, farger eller overflatebehandlinger. Betjeningen i butikken forteller deg gjerne om valgmuligheter. Ta kontakt med din valgte butikk for mer informasjon. Besøk gjerne også butikken for å se og kjenne på produktene. Farger, tekstiler, overflater og komfort er, i noen tilfeller, vanskelig å formidle riktig på skjerm.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Lagerstatus
På nettsiden kan du, i de fleste tilfeller, se hva butikken har på lager. Utstilt og lagerført sortiment varierer fra butikk til butikk. Vi tar forbehold om endringer i lagerstatus i timene rundt bestillingstidspunktet. Dersom ikke lagerstatus er angitt anbefaler vi deg å ta kontakt med butikken for å få leveringstid på produktet du ønsker å kjøpe.

Klikk og hent
Utvalgte butikker tilbyr tjenesten Klikk & Hent. Du får da mulighet for å reservere varen hos valgt butikk. Varen må hentes i løpet av 3 dager. Dersom du ikke har mulighet for å hente innen fristen eller ønsker tilbud om hjemkjøring må du ta kontakt direkte med butikken. Varen betales ved henting i butikk eller etter nærmere avtale med butikken. Klikk og hent reservasjoner er ikke å regne som en netthandelsordre og er derfor ikke ombefattet av angrerett.

Priser
Alle priser på fagmobler.no er inkl. mva og forutsetter henting i butikk dersom ikke annet er avtalt eller oppgitt i handlekurven. Vi tar forbehold om skrivefeil eller tekniske feil i tekst, priser og bilder på nettsiden, samt at produktet kan være sluttsolgt. Selger har pant i varen til den er fullt ut betalt. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Levering og forsinkelser
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår nettside under ´Reklamasjonsskjema´.

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden registrerer.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

Holde kjøpesummen tilbake

- Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

- Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig

- Kreve erstatning

Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.


Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Fagmøblerbutikken varen er kjøpt, betaler ikke butikken disse utgiftene.

Avbestilling
Alle bestillinger kan endres eller avbestilles i inntil 3 virkedager etter at bestillingen er sendt.

Avbestilling av spesialtilpassede varer
Dette gjelder varer som produseres til den enkelte kunde utifra valg kunden har gjort. Når din bestilling inneholder spesialtilpassede varer, så kan du endre bestillingen, eller avbestille varen, innen 3 virkedager. Etter de tre dagene, er varen trolig allerede satt i produksjon. Endrer eller avbestiller du senere enn 3 virkedager, vil vi derfor beregne et avbestillingsgebyr på 25% av prisen på varen.

Angrerett ved netthandel.
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom den 14. dagen er en lørdag, søndag eller helligdag, utløper fristen påfølgende hverdag. Du kan bruke standard angreskjema som fulgte leveransen.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss senest innen 14 dager etter at du har meldt om at angreretten brukes. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted så raskt som mulig etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet må returneres ubrukt til butikken i originalemballasje.

Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover normal og nødvendig undersøkelse og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales til forbrukeren.

Spørsmålet om varen har redusert verdi og eventuelt hvor stor verdireduksjonen er, må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Dersom varen du bestiller tilvirkes spesielt til dine ønskemål med tanke på valg av stoff, mål eller annen utførelse gjelder ikke angreretten i henhold til angrerettloven. Angreretten gjelder heller ikke varer som er reservert og senere kjøpt i butikk via Klikk & hent.

Du kan lese mer om angrerett på Forbrukerrådets nettsider her