Samfunnsansvar

I Fagmøbler legger vi stor vekt på å ta samfunnsansvar og vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss for våre kunder, miljøet og samfunnet generelt. Vi tar dette ansvaret på alvor og ser det som en viktig del av vår virksomhet. Gjennom å stadig utvikle oss og våre produkter og tjenester, ønsker vi å bidra til en bærekraftig utvikling og en bedre fremtid for alle. Vi er bevisste på vår rolle som en aktør i samfunnet, og vil fortsette å jobbe hardt for å oppfylle vårt samfunnsansvar på best mulig måte.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven ble vedtatt i 2021, og trådde i kraft 01.07.2022.

(Kilde: Forbrukertilsynet)

Fagmøbler vil etterleve vårt samfunnsansvar gjennom å respektere og støtte menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, fra kjedeadministrasjon og butikker, til våre leverandører og forretningspartnere og deres underleverandører i både inn- og utland. Vi jobber kontinuerlig med aksomhet- og risikosvurderinger gjennom dialog og åpenhet opp mot våre eksisterende og eventuelt nye samarbeidspartnere.

Henvendelser vedrørende Fagmøbler sitt samfunnsansvar kan sendes til: kundeservice@fagmobler.no

Les mer her:

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Se dokumentet her.